Wednesday, August 16, 2006

Silat cekak Pantun's

Lahirnya Cekak kerana kesedaran
Bukan bermusuh sebagai tujuan
Untuk mendaulatkan seni kebangsaan
Menyesuaikan dengan makna kemerdekaan.
Silat Cekak benar-benar asli
Tidak bercampur hak luar negeri
Hendaklah belajar sesungguh hati
Untuk menjaga diri sendiri.
Wajiblah menjaga diri sendiri
Menerima amanah tuhan Rabbi
Supaya menjadi mukmin sejati
Demi menegak Islam yang suci
Silat Cekak tersangatlah mudah
Bagi mereka yang mendapat hidayah
Sungguhpun begitu hendaklah tabah
Insya Allah mendapat faedah.
Silat Cekak pada lahirnya
Pengertian gerak pada batinnya
Hendaklah mahir seluruh anggotanya
Hendaklah jujur pada jiwanya.
Sebenar guru ada Hakikat
Dikuat pula amalan Syariat
Ditambah pula Ilmu Maarifat
Berpakaian pula dengan isyarat.
Taat ke guru membawa berkat
Sedikit belajar banyak yang dapat
Jika menderhaka menjadi mudarat
Semua ilmu tiada yang lekat.
Dua ibu bapa tak boleh derhaka
Besar jasanya pada kita
Kalau menderhaka bahaya menimpa
Di akhirat kita masuk neraka
this pantun very touched..insaf aku..

No comments: